Prezes

Joanna Borzęcka - SP. Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego, Lublin

Wiceprezes

Ewa Zamojska-Kościów - Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin

Sekretarz

Jolanta Plens-Gałąska - Szpital Św. Rodziny, Poznań

Skarbnik

Anna Nagadowska - Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa

Członkowie

Barbara Dąbrowska - Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny, Białystok
Danuta Siemiątkowska - Szpital Kliniczny im. A. Mieleckiego Katowice
Izabela Szwed - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ,Wrocław

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca – Maria Wertel - S P. Szpital Kliniczny nr 4, Lublin
Z-ca przewodniczącej – Lucyna Tomicka - Szpital Wielospecjalistyczny im. L. Błażka, Inowrocław
Sekretarz – Mariola Gralewska - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Lublin
Członek – Rduch Aleksandra - S.P. Centralny Szpital Kliniczny im. prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Katowice